کباب پز تابشی آسانسوری زمرد 1000 سیخ در ساعت

کباب پزاتوماتیک زمرد

طول کباب: ۳۵ سانتی متر و کمتر
ظرفیت پخت: ۱۰۰۰ سیخ در ساعت
ابعاد دستگاه: ۱۸۰*۶۳*۲۳۰
مصرف گاز: ۱۴.۶ مترمکعب برساعت