دستگاه تولید کباب لقمه تمام اتوماتیک هیدرولیکی

تومان 82.000.000

دستگاه تولید کباب لقمه تمام اتوماتیک هیدرولیکی سیخگیری بدون دخالت دست با رعایت کامل اصول بهداشتی
دستگاه به گونه طراحی شده که نیاز به نیروی ماهر ندارد.
سیخ گیری یکنواخت و در نتیجه پخت بهتر و عدم ریزش کباب
مجهز به شمارشگر اتوماتیک و کلید قطع اضطراری
مجهز به سیستم تنظیم فشار