تاپینگ زیر یخچالی پیتزا و خوراکی 6 لگن طول 120

تاپینگ زیر یخچالی پیتزا و خوراکی 6 لگن طول 120

تاپینگ سرد بخاطر یخچالی که در زیر تاپینگ سرد تعبیه میشود به خوبی بافت مواد غذایی رو حفظ میکند و از پلاسیده شدن مواد غذایی جلوگیری میکند، برای تایپنگ سرد و گرم از لگن های بنماری استفاده میشود که معمولا تاپینگ ها در ابعاد 150 سانتی 8 لگن بنماری و 190 سانتی 10 لگن بنماری تولید میشوند.