کانتر گرم آش و حلیم فروشی گازی ده لگن

    کانتر گرم آش و حلیم فروشی گازی ده لگن,طول ۱۹۰ سانتیمتر
    عرض ۹۳ سانتیمتر
    ارتفاع ۱۳۰ سانتیمتر
    وان این دستگاه که منبع آب جهت تولید بخار می باشد از ورق استیل بوده و مجهز به شیر تخلیه نیز می باشد و جداره خارجی ساخته شده از ورق استنلس استیل خشدار روکشدار
    دارای لگن هایی با استیل ۳۰۴ نگیر و بدنه استیل ۴۳۰