هود استیل صنعتی دیواری آشپزخانه با جای نصب کانال

    هود استیل صنعتی دیواری آشپزخانه با جای نصب کانال,بدنه این هود تماما از استیل بوده و شاسی کشی و پروفیل بندی محکمی داراست.
    طول ۱۹۱ سانتیمتر
    عرض ۹۰ سانتیمتر
    ارتفاع ۴۸ سانتیمتر