هات بنماری دو لگن قنادی شیرینی فروشی کابینت دار

    هات بنماری دو لگن قنادی شیرینی فروشی کابینت دار,در مدل برقی این دستگاه دارای مخزن یا وان آب تمام استیل هم می باشد که با استفاده از یک المنت بلند به خوبی حرارت مورد نیاز هم برای بنماری ها و هم برای تولید بخار مطلوب برای تازه نگه داشتن غذاها تامین می شود.