سرخ کن صنعتی طرح دین با ترموستات و ترموکوپل

سرخ کن صنعتی طرح دین با ترموستات و ترموکوپل,طول 75 سانتیمتر
عرض 39 سانتیمتر
ارتفاع 118 سانتیمتر
طول سبد توری 30 سانتیمتر
عرض سبد توری 15 سانتیمتر
دارای ترموکوپل برای نشت نکردن گاز
دارای ترموستات برای اتوماتیک شدن تنظیم حرارت