سرخ کن دین آمریکایی دو سبد

سرخ کن دین آمریکایی دو سبد

مصرف گاز سرخ کن دین : 105.000btu/h
عرض سرخ کن دین : 151/2″
عمق سرخ کن دین: 291/4″
ارتفاع سرخ کن دین: 45″
وزن سرخ کن دین: 150 lb
سرخ کن دین ساخت: امریکا