دستگاه مرغ بریان کن 2 سیخ خانگی کوچک با نور هالوژن

دستگاه مرغ بریان کن 2 سیخ خانگی کوچک با نور هالوژن

جوجه گردان دو سیخ یا دستگاه پخت پاچینی جهت بریانی کردن مرغ جوجه کتف بال در فست فود
به سفارش مشتری داخل دستگاه لامپ جهت روشن شدن داخل دستگاه نصب می شود.
جنس بدنه دستگاه مرغ بریانی دو سیخ از ورق استیل و جنس سیخ ها از نوع ترانس می باشد.
در قسمت پایین دستگاه پاچینی یک موتور برای چرخاندن سیخ ها قرار میگیرد.
زیر سیخ های فر مرغ بریان یک سینی با ورق استیل جهت ریخته شدن آب و روغن مرغ به کار رفته است.