دستگاه فر مرغ بریان سبدی 42تایی

دستگاه فر مرغ بریان سبدی 42تایی

مناسب برای پخت مرغ بریانی ماهی سوسیس و تکه های پاچینی هست و سبد ها مثل چرخ و فلک می چرخند که نمایش بسیار زیبایی برای ویترین جلوی مغازه رستوران فست فود دارد.