خط سلف سرویس نما موک نقطه با کانترگرم و سالادبار

    خط سلف سرویس نما موک نقطه با کانترگرم و سالادبار,جنس بدنه گرمخانه استیل ضخامت ۰.۶ میل ، ۰.۸ میل و یا ۱ میل میتواند باشد.
    وان آب گرم تمامی کانترها تمام استیل ضد زنگ
    نوع گرمایش میتوان فقط با برق یا گاز یا با برق و گاز باشد.
    و همین طور آلیاژ استیل ها ۳۰۴ ضد زنگ و ۴۳۰ بگیر که متناسب با سفارش مشتری ساخته می شود.