تاپینگ غذای گرم رستورانی دوازده لگن نما میله خم

  تاپینگ غذای گرم رستورانی دوازده لگن نما میله خم,دارای چند لگن بن ماری هست که مواد غذایی نظیر برنج کباب خورشت سوپ داخل آنها نگهداری می شوند.
  طول ۱۹۰ سانتیمتر
  عرض ۹۰ سانتیمتر
  ارتفاع ۱۲۶ سانتیمتر
  دارای وان استیل نگیر ۳۰۴ با شیرتخلیه خروجی
  در قسمت پیشخوان بالای دستگاه رف و شیشه در نظر گرفته شده است.